Τρίτη

Ανόσια και ανοχή.

Φτιάξε τρόμους, φτιάξε ελπίδα
Σάπισε σε μια πατρίδα
Βρες προδότη και αιμοδότη
Φίλα μου τον Ισκαριώτη

Άραξε μες το πανέρι
Κράτα τον σταυρό στο χέρι
Πούλα, δώσε να ησυχάσεις
Βρες εσένα σε ότι χάσεις

Μακέλεψε τον εαυτό σου
Πριν στο κάνει ο αδελφός σου
Και στου τέλους την αρχή
Ανόσια και  ανοχή.-