Τρίτη

Κορόνα γράμματα

.
Δουλεύεις για να πραγματοποιήσεις
.
τα όνειρα
.


σου





.
Αλλά είναι πιθανόν


.



Όταν μαζέψεις τα χρήματα
.




Να μην έχεις πια όνειρα