Τρίτη

Κορόνα γράμματα

.
Δουλεύεις για να πραγματοποιήσεις
.
τα όνειρα
.


σου

.
Αλλά είναι πιθανόν


.Όταν μαζέψεις τα χρήματα
.
Να μην έχεις πια όνειρα