Τετάρτη

Έξω .


Στάθηκα μπροστά στη μεγάλη πόρτα
Αντί να χτυπήσω ένιωσα πνιγμό
Άρχισα να ξεροβήχω
Από τα φλέματα
Γεννιόντουσαν κύριοι
Περνάγαν μπροστά μου
Και πέρναν την σειρά
Κτυπούσαν ληθαργικά και έμπαιναν
Πνιγόμουν
Έβγαλα ένα περίεργο βήχα
Ένας καμπούρης αλλήθωρος
Γεννήθηκε απ αυτόν
Επ!
Είπε
Αυτοί παίρνουν την σειρά μου
Και χίμηξε μπροστά