Τρίτη

Γιούπιιιι!!!


Το γιούπι μπήκε μες την χώρα
άρχισε να περνάει ξέφρενο από δω και από κει φωνάζοντας γιουπιιί γιουπιιί !!!
σε λίγο η άνθρωποι το αντιλήφθηκαν και άρχισαν και αυτοί να φωνάζουν
γιούπιιι! γιούυπιι!
και να το ακολουθούν
Στάθηκαν όλοι μαζί στον τόπο της ελευθέριας
αλλά
αυτή δεν υπήρχε
και πεσαν όλοι στο κενό ...