Τρίτη

Ωραία!Και τώρα που μάθαμε στο πάτωμα...
Πάμε και χωρίς αυτό.


Tο μεγαλύτερο δίδαγμα σε αυτή την ζωή.
Είναι .
Πως δεν έχουν να σε διδάξουν τίποτα .