Πέμπτη

Τελικά


Από ότι έχω καταλάβει.

Οι αστυνομικοί θα τους πυροβολούσαν τους κουκουλοφορους.

Αλλά φοβούνται μην είναι δικοί τους .