Τρίτη

Στη χώρα του γιούχου
Βγήκαμε στη χώρα του γιούχου
Κοίτα καντεμιά να μην έχεις μια UHU
Να κολλήσει η φάση να σταθεί
Πρέπει να σωθεί η επαφή

Είμαστε στη χώρα του γιούπι
Βγήκαμε όλοι απ το ίδιο καλούπι
Θα προχωράμε με το ίδιο βήμα ...Ώσπου να βγούμε στο ωραίο μας μνήμα .