Παρασκευή

Α-Προσ-δό-κοΙταΗ ελευθέρια


είναι

Ένα μικρό και ευαίσθητο


σημείο στο σώμα σου

Που το συναντάς

Σε ένα βήμα στο δρόμο