Παρασκευή

Ανωτερότητα.


Την στιγμή που ο άνθρωπος κατάλαβε την ανωτερότητα του
Τα πάντα υποβιβάστηκαν